Skip links

O NAMA

Za potrebe ove Izjave i primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući i Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu; „Opća uredba“ ili „GDPR“) Voditelj obrade i društvo koje je odgovorno za obradu Vaših osobnih podataka je OBONJAN RIVIJERA d.d. za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Šibeniku, Nikola Tesle 67 6, OIB: 49162530811 (dalje u tekstu: „Obonjan“ ili „mi“).

U slučaju da imate bilo koje pitanje povezano sa zaštitom Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti na sljedeće načine:

  • E-mailom na adresu info@obonjan.hr
  • Poštom, na adresu Bani ulica 71, 10000 Buzin, Zagreb, n.p. Službenik za zaštitu podataka.

UVODNE ODREDBE

OBONJAN RIVIJERA d.d. | OIB: 49162530811, Nikole Tesle 67, HR-22000 Šibenik,, (u daljnjem tekstu: Obonjan) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti i važećim zakonskim odredbama, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: Opća uredba) i hrvatski Zakon o Provedba Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine NN 42/2018).

U skladu s načelom transparentnosti, ova Politika ima za cilj pružiti ispitanicima točnu, potpunu informaciju o tome koje njihove osobne podatke Obonjan prikuplja, koristi, daje ili na drugi način obrađuje, kao i u kojoj mjeri je podatke obradio ili će obraditi. Također, cilj ove Politike je upoznati posjetitelje Obonjan webstranice s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima vezanim uz obradu njihovih osobnih podataka te načinom na koji mogu ostvariti svoja prava u vezi s njihovom obradom.

Ova pravila vrijede i primjenjuju se na prikupljanje, obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i korištenje kolačića i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjeta, registracije i korištenja internetskog portala www.obonjan.hr i svih njegovih poddomena , web stranice i aplikacije za mobilne telefone koje pripadaju gore navedenim nazivima domena u vlasništvu Obonjana (u daljnjem tekstu, zajedno ili pojedinačno: Internetski portali Obonjana), softverske aplikacije koje Vam nudimo na korištenje na osobnim računalima ili mobilnim uređajima (u daljnjem tekstu: Aplikacije), prilikom slanja e-pošte koja sadrži poveznicu na ova Pravila o privatnosti, te tijekom procesa registracije i prilikom komunikacije s Vama dok ste gost u nekom od naših objekata (u daljnjem tekstu, zajednički: Online usluge).

Opća pravila i uvjeti Internet portala Obonjan definirani su posebnim pravilima i općim uvjetima korištenja, a ta se pravila i uvjeti primjenjuju u svemu što nije obuhvaćeno važećim Pravilima, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ove Politike privatnosti.

OSOBNI PODACI

Osobni podaci su svi podaci koji se mogu koristiti za potvrdu Vašeg identiteta. Putem svojih online usluga Obonjan može prikupljati neke od sljedećih osobnih podataka:

– ime, prezime, kućnu adresu, datum rođenja, JMBG, JMBG ili broj druge identifikacijske isprave, državljanstvo;

– Podatke o Vašem boravku, uključujući podatke o objektu u kojem boravite, datumu dolaska, datumu odlaska, kupljenim proizvodima ili uslugama, podatke o Vašim preferencijama usluga (vrsta sobe i sl.);

– Podatke o budućem programu vjernosti;

– Dodatne informacije o Vama koje bismo mogli dobiti od trećih strana s kojima poslujemo (npr. putničke agencije, turoperatori).

PRAVNI OSNOVI ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Obonjan prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od dolje navedenih pretpostavki: Imamo vaš pristanak

Primjer: primanje našeg biltena

Ukoliko želite primati naš newsletter, na Internet portalu Obonjan označite polje za potvrdu da želite primati newsletter te upisujete e-mail adresu na koju želite primati newsletter.

Obrada je nužna za izvršenje sporazuma u kojem je ispitanik strana ili za poduzimanje mjera na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Primjer: on-line rezervacija

Prilikom rezervacije smještaja u objektima Obonjana putem Internet portala Obonjan kako bismo mogli ponuditi tražene usluge.

Obrada je potrebna radi ispunjavanja zakonskih obveza izvršitelja obrade podataka

Primjer: prosljeđivanje podataka u sustav eVisitor

Obonjan je dužan prijaviti svakog gosta u sustav eVisitor radi plaćanja boravišne pristojbe i prijave boravka u Hrvatskoj.

Obrada je potrebna radi legitimnih interesa izvršitelja obrade podataka ili treće strane

Primjer: kako biste personalizirali svoje iskustvo

Obonjan može koristiti vaše osobne podatke kako bi bolje razumio vaše interese kako bi vam ponudio druge usluge ili proizvode koji bi vas mogli zanimati. To nam omogućuje da prilagodimo svoju komunikaciju kako bi vam bila relevantna i zanimljivija.

Obonjan može prikupljati osobne podatke iz drugih zakonski očekivanih razloga, kao što su npr. kada je obrada potrebna radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili drugih fizičkih osoba.

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Obonjan prikuplja podatke tijekom korištenja svojih usluga ili prilikom pristupa Internetskim portalima Obonjana:

(I) Prilikom rezervacije smještaja i kupnje drugih proizvoda ili usluga prikupljaju se:

Ime, prezime, kućna adresa, e-mail adresa, broj telefona, JMBG. Informacije o kupljenim uslugama (ili proizvodima).

(II) Prilikom pristupa Internet portalima Obonjan prikupljaju se:

Podaci o vašim interesima za smještaj;

Informacije o korištenju web stranice;

Informacije o klikovima na naše oglase, uključujući one objavljene na drugim web stranicama;

Informacije o tome kako pristupate digitalnim uslugama, npr. operativni sustav, web preglednik, IP adresa;

(III) Prilikom slanja upita i pružanja podrške, konzultacija ili odgovora na pritužbe, anketiranja i istraživanja prikupljaju se:

Podatci koje nam dajete prilikom rezervacije ili kupnje usluga, uključujući Vaše ime, prezime i e-mail adresu, ili ako ste prijavljeni putem društvene mreže, tada Vaše ime, korisničko ime i kontakt podatke. Sadržaj digitalne komunikacije, kao i na koje ste linkove kliknuli tijekom komunikacije.

Sadržaj vaših pritužbi

(IV) Prilikom registracije za naš newsletter prikuplja se sljedeće:

Ime, prezime, kućna adresa (država), e-mail adresa, datum rođenja, posebni interesi gosta, obiteljski status, spol, jezik komunikacije, hobije, broj telefona, JMBG, podaci na osobnoj ispravi, podaci o kupljenim uslugama (ili proizvodima). Pritužbe i komentari gostiju

(V) Pri pristupanju budućem programu vjernosti prikuplja se:

Ime, prezime, kućna adresa (država, grad, poštanski broj, ulica i kućni broj), broj mobitela, e-mail adresa, datum rođenja, posebni interesi gosta, obiteljski status, spol, lozinka, jezik komunikacije i hobiji

Osim izravno od ispitanika, Obonjan može prikupljati osobne podatke iz drugih izvora pod sljedećim okolnostima:

– Od specijaliziranih tvrtki koje nude informacije (npr. agencije za ocjenu boniteta), poslovnih partnera (npr. turoperatora) i javnih registara (trgovački registar);

– Ako se rezervacija vrši putem društvene mreže, npr. Facebook, Google+, prihvaćate da možemo koristiti vaše korisničke podatke, npr. ime, prezime, e-mail adresa ili druge informacije koje ste odlučili podijeliti;

– Videonadzorom u objektima Obonjana.

U situacijama u kojima Obonjanu dajete osobne podatke drugih osoba potrebno je voditi računa o sljedećem:

– Obonjan koristi podatke drugih osoba koje nam dostavite, kao što su npr. osobe uključene u Vašu rezervaciju;

– Kada dajete podatke o drugim osobama, morate biti sigurni da su one na to pristale i da imate ovlasti za to u njihovo ime. Kad god je to moguće, morate se uvjeriti da su upoznati s obradom osobnih podataka iz ovih Pravila privatnosti.

KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI

Obonjan prikupljene podatke obrađuje u svrhu ispunjenja cilja za koju su podaci dani i/ili u svrhu ispunjavanja relevantnih propisa ili legitimnih interesa proizašlih iz ili vezanih uz korištenje Obonjan Internet portala i pružanje željenih usluga.

U skladu s tim, Obonjan može koristiti Vaše osobne podatke:

– Za ponudu usluga koje ste tražili, npr. rezervacija smještaja;

– Za ponudu informacija koje tražite u vezi s uslugama koje nudimo;

– Za pojednostavljenje korištenja Internet portala Obonjan eliminacijom potrebe za učestalim unosom istih podataka;

– Kako bismo vam pomogli da sadržaj bude što relevantniji za Vas ili da internetski portal prilagodite Vašim osobnim sklonostima i interesima – ako ne želite primati personalizirani sadržaj, uvijek se možete žaliti promjenom online postavki ili kontaktiranjem putem telefona ili e-maila radi ažuriranja naših podataka;

– Za slanje obavijesti o važnim novostima vezanim uz internet portal;

– Za sprječavanje prijevare ili drugih zabranjenih ili nezakonitih aktivnosti;

– Za zaštitu sigurnosti i integriteta Internet portala Obonjan ili drugih Obonjan tvrtki;

– U marketinške i promotivne svrhe:

  • Kako bismo Vas kao klijenta što bolje razumjeli te prilagodili naše usluge i marketinšku komunikaciju, Obonjan može kombinirati osobne podatke prikupljene tijekom prodaje usluga s podacima prikupljenim putem naših web stranica, aplikacija ili drugih izvora,
  • Da bismo Vam slali obavijesti o novim uslugama, ažuriranjima usluga, događajima i posebnim ponudama za koje vjerujemo da bi Vas mogli zanimati;
  • Kako bismo Vam slali obavijesti o drugim tvrtkama i proizvodima za koje vjerujemo da bi vas mogli zanimati, ali samo ako ste prethodno pristali na ovu vrstu komunikacije,
  • Marketinško istraživanje za poboljšanje naših usluga, ali uvijek možete odbiti suradnju.

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKE

Obonjan ne prodaje, iznajmljuje i ne posuđuje Vaše podatke trećim stranama.

Obonjan može dijeliti vaše podatke s pouzdanim partnerima koji za nas obavljaju određene funkcije, kao što su npr. Održavanje IT sustava i aplikacija, marketinške kampanje, obrada plaćanja.

Pojedini osobni podaci daju se državnim tijelima na temelju zakonskih zahtjeva kao što su npr. prijavu gostiju u sustav eVisitor za plaćanje boravišne pristojbe, izradu popisa gostiju i prijavu stranih posjetitelja.

U svakom slučaju, kada Obonjan mora dijeliti prikupljene osobne podatke, zahtijevamo da isti budu zaštićeni i da se ne koriste u marketinške svrhe.

KAKO ZAŠTITITI SVOJA PRAVA

Imate pravo tražiti kopiju svih Vaših osobnih podataka koje smo prikupili, dok su podaci koje smo prikupili tijekom Vaše rezervacije vidljivi u samoj rezervaciji. Možete nam pisati ako želite kopiju drugih podataka koje smo prikupili od Vas, u kojem slučaju trebate navesti sve detalje kako biste nam pomogli identificirati i locirati vaše osobne podatke. Dostava ovih podataka je besplatna, ali Obonjan zadržava pravo naplate razumne naknade za posebne zahtjeve, kao što su dodatne kopije, posebno formatiranje i sl.

Želimo da svi Vaši podaci budu točni i ažurirani. Ukoliko primijetite da su neki vaši podaci netočni, molimo da nas obavijestite.

Također, želimo Vas podsjetiti na Vaše pravo da tražite ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, kao i Vaše pravo da se suprotstavite obradi Vaših osobnih podataka. Obonjan će ispraviti ili izbrisati Vaše osobne podatke, osim ako ih nismo dužni zadržati iz legitimnih pravnih ili poslovnih interesa.

Ukoliko imate prigovor na obradu, korištenje ili pohranjivanje Vaših osobnih podataka, slobodno nam se obratite. Ako niste zadovoljni našim odgovorom, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svi zahtjevi ili prigovori vezani uz osobne podatke koje prikuplja Obonjan podnose se u pisanom obliku agentu za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati e-mail adresu koju ste naveli prilikom prijave, kao i e-mail adresu na koju želite dobiti odgovor (ukoliko se razlikuje od e-mail adrese s koje ste poslali zahtjev) . Obonjan će Vaše podatke poslati e-poštom u razumnom roku na e-mail adresu navedenu u zahtjevu.

Moramo naglasiti da, prije nego što odgovorimo na Vaš zahtjev, možemo od Vas zatražiti dodatne informacije kako bismo potvrdili Vaš identitet. Također, možemo od Vas zatražiti više informacija kako bismo potvrdili imate li odobrenje za podnošenje zahtjeva ako to činite u tuđe ime.

Pritužba. Ovlašteni ste i podnijeti pritužbu lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka – odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresu

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagreb

Tel. +385 (01) 4609-000

Fax. + 385 (01) 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Potpuno smo posvećeni zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, distribucije ili brisanja, bez obzira na to gdje su pohranjeni ili obrađeni ili format u kojem su pohranjeni. Obonjan koristi usluge provjerenih informatičkih partnera koji su dužni primjenjivati ​​visoke standarde informatičke zaštite.

Obonjan primjenjuje priznate standarde sigurnosti podataka:

– Provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na riziku,

– Minimiziramo izloženost podataka,

– Provjeravamo prikupljene informacije, metode pohrane i obrade,

– Kad god je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo,

– Ispitujemo organizacijske i tehničke mjere zaštite,

– Ograničavamo pristup osobnim podacima na naše zaposlenike, ugovorne radnike i predstavnike, kojima je korištenje osobnih podataka ograničeno i kontrolirano na temelju korisničkih zadataka, te koji su dužni poštovati stroge ugovorne obveze povjerljivosti.

Obonjan poduzima sve mjere za uočavanje problema, kao i mjere za minimiziranje potencijalnih šteta.

Ne zaboravite da ste također i naš partner u sigurnosti podataka. Pozivamo vas da poduzmete korake kako biste zaštitili svoje osobne podatke (uključujući lozinku), te da se nakon korištenja uvijek odjavite s našeg internet portala.

Ako se osobni podaci koje obrađujemo prenose izvan Europske unije i Europske ekonomske zajednice kao nužnost za tehničko izvršenje usluga koje korisnici traže, tada će Obonjan poduzeti razumne mjere kako bi osigurao da osobe izvan EU s kojima se podaci dijele poduzmu odgovarajuće mjere za zaštitu ovih podataka i ponuditi zaštitu u skladu s ovim Pravilima privatnosti.

RAZDOBLJE U KOJEM SE OSOBNI PODACI ČUVAJU

Razdoblje na koje Obonjan pohranjuje Vaše osobne podatke ograničeno je na strogi minimum, te u skladu s tim Obonjan definira razdoblja na koja pohranjuje ili povremeno provjerava pojedine osobne podatke kako se isti ne bi čuvali dulje nego što je potrebno za ispunjenje svrhe za koje je prikupljeno.

Nakon isteka tog razdoblja Obonjan će izbrisati osobne podatke. Međutim, ukoliko su ovi podaci nužni za izradu statističkih pokazatelja, analize, arhiviranje ili neki drugi legitimni interes Obonjana, poduzet će se sve mjere da se ovi osobni podaci anonimiziraju.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Obonjan koristi alate za analizu korištenja Internet portala Obonjan, putem kojih možemo prikupljati određene podatke o Vama, stječući na taj način uvid u potrebe naših posjetitelja i/ili korisnika, a čiji je cilj poboljšanje kvalitete naših usluga.

U tu svrhu koriste se kolačići, kao i neki drugi alati.

Korisnik i/ili posjetitelj može odbiti ili izbrisati kolačiće putem odgovarajućih postavki na svom računalu i web pregledniku koji koristi. Međutim, to može onemogućiti potpunu iskoristivost nekih funkcija Internet portala Obonjan.

Prethodno navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adrese korisnika i/ili posjetitelja.

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE

Ova web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice kojima upravlja Obonjan ili druge organizacije koje imaju svoja posebna pravila privatnosti, stoga Vas obavještavamo da se morate upoznati s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im date bilo kakve osobne podatke, budući da Obonjan ne može preuzeti nikakvu odgovornost za ove web stranice ili organizacije koje njima upravljaju.

DRUŠTVENE MREŽE

Ova web stranica može koristiti određene elemente društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram, Tik Tok, Google+, Pinterest itd., od kojih svaka ima svoja pravila privatnosti, stoga vas obavještavamo da se morate upoznati s njihovim uvjetima korištenja i privatnosti pravila prije davanja bilo kakvih osobnih podataka, jer Obonjan ne može preuzeti nikakvu odgovornost za ove web stranice ili organizacije koje njima upravljaju.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Pravila o privatnosti zamjenjuju sve prethodne verzije.

Pravila o privatnosti su zadnji put ažurirana: prosinac 2021.

Obonjan zadržava pravo izmjene, izmjene i/ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve izmjene Pravila bit će objavljene na Internet portalu Obonjan; u slučaju značajnih promjena bit ćete obaviješteni na jasan i razumljiv način.