Skip links

O NÁS

Pro účely tohoto Prohlášení a platných předpisů o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen: „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“), Správce údajů a společnost odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů je OBONJAN RIVIJERA d.d. pro hotelový management a cestovní ruch, se sídlem v Šibeniku, Nikola Tesla 67 6, OIB (IČ): 49162530811 (dále jen: „Obonjan“ nebo „my“).

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

  • E-mailem na adresu info@obonjan.hr
  • Poštou na adresu Bani ulica 71, 10000 Buzin, Záhřeb, pro Pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBONJAN RIVIJERA d.d. | OIČ: 49162530811, Nikole Tesle 67, HR-22000 Šibenik, (nadále: Obonjan) respektuje Vaše soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů. Shromažďování, používání a zpracování Vašich osobních údajů se provádí v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními ustanoveními, včetně nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (nadále: Obecné nařízení) a chorvatského zákona a provádění obecného nařízení o ochraně údajů (Úřední věstník Chorvatské republiky č. 42/2018).

V souladu se zásadou transparentnosti je cílem těchto Zásad poskytnout respondentům přesné a úplné informace o tom, které z jejich osobních údajů Obonjan shromažďuje, používá, poskytuje nebo jinak zpracovává, a také o tom, v jakém rozsahu údaje zpracoval nebo bude zpracovávat. Cílem těchto Zásad je také seznámit návštěvníky webových stránek Obonjan s riziky, pravidly, ochrannými opatřeními a právy tykající se zpracování jejich osobních údajů a způsobu, jak mohou svá práva v souvislosti s jejich zpracováním uplatnit.

Tato pravidla platí a vztahují se na shromažďování, zpracování a ochranu Vašich osobních údajů, jakož i na používání souborů cookies a dalších podobných analytických nástrojů při návštěvě, registraci a používání internetového portálu www.obonjan.hr a všech jeho subdomén, webových stránek a aplikace pro mobilní telefony, které patří k výše uvedeným názvům domén vlastněných Obonjanem (nadále společně nebo jednotlivě: Internetové portály Obonjan), softwarové aplikace, které Vám nabízíme k použití na osobních počítačích nebo mobilních zařízeních (nadále: Aplikace), při zasílání e-mailu obsahujícího odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů a během procesu registrace a při komunikaci s Vámi, když jste hostem v jednom z našich zařízení (nadále společně: Online služby).

Obecná pravidla a podmínky internetového portálu Obonjan jsou definovány zvláštními pravidly a obecnými podmínkami používání a tato pravidla a podmínky platí ve všem, na co se nevztahují aktuální Pravidla, za předpokladu, že nejsou v rozporu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze použít k potvrzení Vaší identity. Prostřednictvím svých online služeb může Obonjan shromažďovat některé z následujících osobních údajů:

– jméno, příjmení, adresu domů, datum narození, osobní identifikační číslo, nebo číslo jiného identifikačního dokladu, státní občanství;

– Údaje o Vašem pobytu, včetně údajů o Vašem ubytovacím zařízení, datu příjezdu, datu odjezdu, zakoupených produktech nebo službách, informace o Vašich preferencích ve vztahu ke službám (typ pokoje atd.);

– Údaje o budoucím věrnostním programu;

– Další informace o Vás, které bychom mohli získat od třetích stran, se kterými spolupracujeme (např. cestovní kanceláře, touroperátoři).

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obonjan shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje pouze pokud je splněna jedna z níže uvedených předpokladů: Máme Váš souhlas

Příklad: odběr našeho bulletinu

Pokud si přejete dostávat náš zpravodaj, označte na internetovém portálu Obonjan políčko potvrzující, že chcete dostávat zpravodaj, a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete zpravodaj dostávat.

Zpracování je nezbytné pro výkon dohody, ve které je respondent stranou, nebo pro přijetí opatření na požádání respondentu před uzavřením smlouvy.

Příklad: online rezervace

Při rezervaci ubytování v objektech na ostrově Obonjan přes internetový portál Obonjan, abychom mohli nabídnout požadované služby.

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností zpracovatele údajů

Příklad: předávání údajů do systému eVisitor

Obonjan je povinen zaregistrovat každého hosta do systému eVisitor za účelem placení pobytového poplatku a hlášení pobytu v Chorvatsku.

Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu zpracovatele údajů nebo třetí strany

Příklad: pro personalizaci Vašeho zážitku

Obonjan může používat Vaše osobní údaje k lepšímu porozumění Vašim zájmům, aby Vám mohl nabízet další služby nebo produkty, o které byste mohli mít zájem. To nám umožňuje přizpůsobit naši komunikaci tak, aby byla relevantní a zajímavější pro Vás.

Obonjan může shromažďovat osobní údaje z jiných právně očekávaných důvodů, například když je zpracování nezbytné k ochraně klíčových zájmů respondentů nebo jiných fyzických osob.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Obonjan shromažďuje údaje během používání svých služeb nebo při přístupu k internetovým portálům Obonjan:

(I) Při rezervaci ubytování a nákupu dalších produktů nebo služeb se shromažďují:

Jméno, příjmení, adresa domů, e-mailová adresa, telefonní číslo, osobní identifikační číslo. Informace o zakoupených službách (nebo produktech).

(II) Při přístupu na internetové portály Obonjan se shromažďují:

Informace o Vašich zájmech o ubytování;

Informace o používání webových stránek;

Informace o kliknutích na naše reklamy, včetně těch zveřejněných na jiných webových stránkách;

Informace o tom, jak přistupujete k digitálním službám, např. operační systém, webový prohlížeč, IP adresa;

(III) Při zasílání dotazů a poskytování podpory, konzultací nebo odpovědí na stížnosti, průzkumech a výzkumech se shromažďují následující:

Údaje, které nám poskytnete při rezervaci nebo nákupu služeb, včetně Vašeho jména, příjmení a e-mailové adresy, nebo pokud jste přihlášeni přes sociální sítě, pak Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje. Obsah digitální komunikace a také odkazy, na které jste během komunikace klikli.

Obsah Vašich stížností

(IV) Při registraci k odběru našeho zpravodaje se shromažďují následující:

Jméno, příjmení, adresa domů (země), e-mailová adresa, datum narození, zvláštní zájmy hosta, rodinný stav, pohlaví, jazyk komunikace, koníčky, telefonní číslo, osobní identifikaační číslo, údaje o osobních dokladech, informace o zakoupených službách (nebo produktech). Stížnosti a komentáře hostů

(V) Při přístupu do budoucího věrnostního programu se shromažďují následující:

Jméno, příjmení, adresa domů (země, město, PSČ, ulice a číslo domu), číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, datum narození, zvláštní zájmy hosta, rodinný stav, pohlaví, heslo, jazyk komunikace a koníčky

Kromě shromažďování osobních údajů přímo od respondentů, může je Obonjan shromažďovat z jiných zdrojů za následujících okolností:

– Od specializovaných firem poskytujících informace (např. ratingové agentury), obchodních partnerů (např. touroperátorů) a veřejných registrů (obchodní rejstřík);

– Pokud je rezervace provedena přes sociální sítě, např. Facebook, Google+, souhlasíte s tím, že můžeme používat vaše uživatelské údaje, např. jméno, příjmení, e-mailovou adresu nebo další informace, které jste se rozhodli sdílet;

– Kamerovým dohledem v objektech na ostrově Obonjan.

V situacích, kdy Obonjanu poskytnete osobní údaje jiných osob, je třeba dbát na následující:

– Obonjan používá údaje jiných osob, které nám poskytnete, jako jsou osoby zapojené do Vaší rezervace;

– Když poskytujete údaje o jiných osobách, musíte si být jistí, že s tím souhlasí a že máte oprávnění tak učinit jejich jménem. Kdykoli je to možné, musíte zajistit, že jsou seznámeni s zpracováním osobních údajů podle těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

JAK SE POUŽÍVAJÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Obonjan zpracovává shromážděné údaje za účelem dosažení cíle, pro který byly údaje poskytnuty, a/nebo za účelem splnění příslušných předpisů nebo legitimních zájmů vyplývajících z, nebo souvisejících s používáním internetového portálu Obonjan a poskytováním požadovaných služeb.

V souladu s tím může Obonjan používat Vaše osobní údaje:

– K nabídce Vámi požadovaných služeb, např. rezervace ubytování;

– K nabídce informací, které požadujete v souvislosti s nabízenými službami;

– K zjednodušení používání internetového portálu Obonjan odstraněním potřeby opakovaného zadávání stejných údajů;

– Abychom Vám nabídli co nejrelevantnější obsah pro Vás nebo přizpůsobili internetový portál Vašim osobním preferencím a zájmům – pokud nechcete dostávat personalizovaný obsah, můžete se vždy odhlásit změnou online nastavení nebo kontaktováním prostřednictvím telefonu nebo e-mailu pro aktualizaci našich údajů;

– K zasílání oznámení o důležitých novinkách týkajících se internetového portálu;

– K prevenci podvodu nebo jiných zakázaných nebo nelegálních aktivit;

– K ochraně bezpečnosti a integrity internetového portálu Obonjan nebo jiných společností Obonjan;

– Pro marketingové a propagační účely.

  • Abychom Vás jako klienta lépe pochopili a přizpůsobili naše služby a marketingovou komunikaci, může Obonjan kombinovat osobní údaje shromážděné při prodeji služeb s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, aplikací nebo jiných zdrojů,
  • Abychom Vám zasílali oznámení o nových službách, aktualizacích služeb, událostech a speciálních nabídkách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat;
  • Abychom Vám mohli zasílat oznámení o jiných společnostech a produktech, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, ale pouze pokud jste s tímto typem komunikace předem souhlasily,
  • Marketingový průzkum pro zlepšení našich služeb, ale spolupráci můžete vždy odmítnout.

KDO MŮŽE VIDĚT VAŠE ÚDAJE

Obonjan neprodává, nepronajímá ani nepůjčuje Vaše údaje třetím stranám.

Obonjan může sdílet Vaše údaje s důvěryhodnými partnery, kteří pro nás provádějí určité funkce, jako např Údržba IT systémů a aplikací, marketingové kampaně nebo zpracování plateb. 

Některé osobní údaje jsou poskytovány státním orgánům na základě zákonných požadavků, například pro hlášení hostů do systému eVisitor za účelem placení pobytového poplatku, vytváření seznamů hostů a hlášení zahraničních návštěvníků. 

V každém případě, kdy Obonjan musí sdílet shromážděné osobní údaje, požadujeme, aby byly chráněny a nebyly použity pro marketingové účely.

JAK CHRÁNIT SVÁ PRÁVA

Máte právo požádat o kopii všech Vašich osobních údajů, které jsme shromáždili, přičemž údaje, které jsme shromáždili během Vaší rezervace, jsou viditelné přímo v rezervaci. Můžete nás kontaktovat, pokud si přejete kopii dalších údajů, které jsme od Vás shromáždili. V takovém případě uveďte všechny podrobnosti, které nám pomohou identifikovat a najít Vaše osobní údaje. Dodávání těchto údajů je bezplatné, ale Obonjan si vyhrazuje právo účtovat přiměřený poplatek za zvláštní požadavky, jako jsou dodatečné kopie, speciální formátování apod.

Chceme, aby všechny Vaše údaje byly přesné a aktuální. Pokud si všimnete, že některé z vašich údajů jsou nesprávné, dejte nám prosím vědět.

Také bychom Vám rádi připomněli Vaše právo požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jakož i Vaše právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Obonjan opraví nebo vymaže Vaše osobní údaje, pokud je nemáme povinnost uchovat z oprávněných právních nebo obchodních důvodů.

Pokud máte námitku proti zpracování, používání nebo uchovávání Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, můžete se obrátit na Agenturu pro ochranu osobních údajů.

Všechny žádosti nebo stížnosti týkající se osobních údajů shromážděných společností Obonjan třeba podávat písemně pověřenci pro ochranu osobních údajů. Žádost musí obsahovat e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, a také e-mailovou adresu, na kterou chcete dostat odpověď (pokud se liší od e-mailové adresy, ze které byla žádost odeslána). Obonjan zašle Vaše údaje e-mailem v přiměřené lhůtě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Musíme zdůraznit, že před odpovědí na Váši žádost, Vás můžeme požádat o dodatečné informace k potvrzení Vaší totožnosti. Můžeme Vás také požádat o další informace, abychom potvrdili, zda jste oprávněni podat žádost, pokud tak činíte jménem někoho jiného.

Stížnost. Také jste oprávněni podat stížnost místnímu kontrolnímu orgánu pro ochranu údajů, tj. Agentuře pro ochranu osobních údajů, na adresu 

Agentura pro ochranu osobních údajů

Selska cesta 136

HR – 10 000 Záhřeb

Tel. +385 (01) 4609-000

Fax. + 385 (01) 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plně jsme se věnovali ochraně data před neoprávněným přístupem, distribucí nebo vymazáním, bez ohledu na to, kde jsou uložena nebo zpracována, nebo na formátu, ve kterém jsou ukládána. Obonjan využívá služby ověřených IT partnerů, kteří jsou povinni dodržovat vysoké standardy IT zabezpečení.

Obonjan uplatňuje uznávané standardy zabezpečení dat:

– Provádíme technická a organizační ochranná opatření založená na riziku,

– Minimalizujeme vystavení dat,

– Kontrolujeme shromážděné informace, způsoby ukládání a zpracování,

– Kdykoli je to možné, údaje pseudonymizujeme a anonymizujeme,

– Prověřujeme organizační a technická ochranná opatření,

– Přístup k osobním údajům omezujeme na naše zaměstnance, smluvní zaměstnance a zástupce, jejichž používání osobních údajů je omezeno a kontrolováno na základě uživatelských povinností a jsou povinni dodržovat přísné smluvní povinnosti týkající se důvěrnosti.

Obonjan přijímá veškerá opatření k odhalení problémů a také opatření k minimalizaci možných škod.

Nezapomeňte, že jste také naším partnerem v oblasti bezpečnosti dat. Vyzýváme vás, abyste podnikli kroky k ochraně svých osobních údajů (včetně hesla) a abyste se po použití našeho internetového portálu vždy odhlásili.

Pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, předávány mimo Evropskou unii a Evropské hospodářské společenství jako nutnost pro technické provedení služeb požadovaných uživateli, pak Obonjan přijme přiměřená opatření, aby zajistil, že osoby mimo EU, se kterými jsou údaje sdíleny, přijmou odpovídající opatření k ochraně těchto údajů a nabídne ochranu v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních údajů.

DOBA PO KTERÉ SE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ

Doba, po kterou Obonjan uchovává Vaše osobní údaje, je omezena na přísný minimum, a v souladu s tím Obonjan stanoví dobu, po které uchovává nebo pravidelně kontroluje jednotlivé osobní údaje, aby nebyly uchovávány déle, než je nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou byly shromážděny.

Po uplynutí tohoto období Obonjan osobní údaje vymaže. Nicméně, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro vytvoření statistických ukazatelů, analýzu, archivaci nebo nějaký jiný oprávněný zájem Obonjanu, budou přijata veškerá opatření k anonymizaci těchto osobních údajů. 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Obonjan používá analytické nástroje pro používání internetového portálu Obonjan, jehož prostřednictvím můžeme shromažďovat určité údaje o Vás a získávat tak přehled o potřebách našich návštěvníků a/nebo uživatelů, jejichž cílem je zlepšit kvalitu našich služeb.

K tomuto účelu se používají soubory cookies, stejně jako některé další nástroje.

Uživatel a/nebo návštěvník může odmítnout nebo vymazat soubory cookies prostřednictvím odpovídajících nastavení na svém počítači a webovém prohlížeči, který používá. Nicméně to může znemožnit plné využití některých funkcí internetového portálu Obonjan.

Výše uvedené nástroje shromažďují a uchovávají některé technické údaje, včetně IP adres uživatelů a/nebo návštěvníků.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky spravované Obonjanem nebo jinými organizacemi, které mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, proto Vás informujeme, že se musíte seznámit s jejich podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů dříve, než jim poskytnete jakékoli osobní údaje, protože Obonjan nemůže převzít žádnou odpovědnost za tyto webové stránky nebo organizace, které je provozují.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Tato webová stránka může používat určité prvky sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram, Tik Tok, Google+, Pinterest atd., z nichž každá má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, proto vás informujeme, že se musíte seznámit s jejich podmínkami používání a ochranou osobních údajů před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, protože Obonjan nemůže převzít žádnou odpovědnost za tyto webové stránky nebo organizace, které je spravují.

ZMĚNY V ZÁSADĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů nahrazují všechny předchozí verze.

Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány: prosinec 2021.

Obonjan si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit a/nebo doplnit tato zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny Zásad budou zveřejněny na internetovém portálu Obonjan; v případě významných změn budete o nich informováni jasným a srozumitelným způsobem.