Skip links

Podmínky a ustanovení pro používání webové stránky OBONJAN RIVIJERA d.o.o.

Váš přístup k této webové stránce a veškeré informace zde obsažené podléhá těmto podmínkám a ustanovením.

Při každém použití této webové stránky po načtení domovské stránky považuje se, že jste souhlasili s následujícími právními podmínkami:
Tímto souhlasíte a podléháte chorvatskému právu jako jedinému platnému právu pro výklad, použití a právní následky týkající se všech povolení, omezení a podmínek používání této webové stránky. Všechny žádosti a spory vyplývající z používání této webové stránky nebo s ní související se řeší výhradně před chorvatskými soudy.

Společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. neručí, že materiál obsažený na této webové stránce je vhodný nebo dostupný uživatelům na určitých místech, a nenese odpovědnost za přístup návštěvníků k materiálu této webové stránky. V každém případě se považuje, že každé používání této webové stránky je vždy prováděno podle vlastního uvážení uživatele, případně se souhlasem právního zástupce (opatrovníka), když je to nutné, a jménem osob, jejichž údaje jsou spojeny s určitými IP adresami.

Společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. nebo s ní spojené společnosti vlastní autorská práva a práva s ním související, v souladu s platnými právními předpisy k celému obsahu této webové stránky, a všechna tato práva jsou vyhrazena nebo správně přidělena.

Veškeré informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro informační účely a nesmí být neoprávněně používány pro komerční účely ani distribuovány třetím stranám.

Informace o určitých produktech a službách na této webové stránce podléhají určitým omezením.

Údaje, které společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. zveřejňuje na této webové stránce, jsou považovány za přesné a spolehlivé v době jejich zveřejnění.

Nicméně společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. upozorňuje na skutečnost, že informace uvedené na těchto webových stránkách v době, kdy uživatel webové stránky používá, možná někdy nejsou zcela přesné, pravdivé nebo spolehlivé.

Údaje uvedené na webové stránce nelze považovat za pevný základ pro rozhodování o důležitých osobních nebo obchodních rozhodnutí.

Tímto souhlasíte s tím, že společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. nenese odpovědnost za nesplnění vašich potenciálních očekávání.

Společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé, nehmotné nebo hmotné škody, žádné ztráty nebo náklady vyplývající z použití nebo nemožnosti používání informací dostupných na této webové stránce.

Společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění aktualizovat nebo změnit jakékoliv údaje obsažené na této webové stránce.

Návštěvníci těchto webových stránek by měli být vědomi toho, že odesílání soukromých zpráv e-mailem online může být nezabezpečené a podléhající k neoprávněnému přístupu třetích stran nebo k nesprávnému doručení.

Společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. nenese odpovědnost za bezpečnost a soukromí zpráv.

V tomto ohledu si společnost OBONJAN RIVIJERA d.o.o. vyhrazuje právo reprodukovat, používat, nakládat s nimi a distribuovat je třetím stranám bez omezení a podle vlastního uvážení používat nápady, návrhy, zkušenost nebo jiné formy znalostí obsažené v takových zprávách pro jakýkoliv účel bez poskytnutí čehokoliv na oplátku.

Jakákoli reprodukce, duplikace nebo distribuce designu nebo pozadí webové stránky obonjan.hr, jednotlivých prvků webové stránky, designu OBONJAN RIVIJERA d.o.o. loga a obchodních značek nebo jakéhokoli jiného grafického, verbálního nebo obrazového obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách bez výslovného písemného souhlasu společnosti OBONJAN RIVIJERA d.o.o. je přísně zakázána.

Zásady ochrany údajů a používání souborů cookies jsou uvedeny v samostatných dokumentech dostupných na této webové stránce: Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookies.